Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Gminy Mielnik i jednostkach organizacyjnych gminy:


  • Informacja pokontrolna Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 06.07.2006 r. dotycząca kontroli, którą objęto regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju i funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, wykonanie budżetu, w tym realizację wybranych rodzajów dochodów i wydatków, udzielanie zamówień publicznych, realizację zadań zleconych i w ramach porozumień, gospodarowanie mieniem komunalnym, rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi
  • Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 07.10.2005 r. dotyczące
    kontroli kosztów funkcjonowania administracji samorządowej w latach 2003-2004
    i w I półroczu 2005 r. w Urzędzie Gminy Mielnik (na podstawie protokołu z dnia
    26.09.2005 r.)

Metryka strony

Udostępniający: Autor: Urząd Gminy Mielnik, Sekretarz Gminy Piotr Wysocki

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2005-12-29

Data modyfikacji: 2011-02-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2005-12-29