Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Decyzja LU.RET.070.1.105.2018.JB z dnia 19 kwietnia 2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy - cen i stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mielnik na okres 3 lat.
Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ogłoszenie w dniu 11 maja 2018r.).

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Dobrzaniecki - Referat Infrastruktury i Rozwoju

Data wytworzenia: 2018-05-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-05-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-05-21