Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
 • Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (publiczne dane adresowe)
 • Ewidencja podatkowa nieruchomości
 • Ewidencja podatku od środków transportowych
 • Gminna ewidencja zabytów
 • Rejestr ewidencji działalności gospodarczej
 • Rejestr instytucji kultury (opis) (księgi rejestrowe)
 • Rejestr przepisów gminnych (opis)
 • Rejestr skarg i wniosków (opis)
 • Rejestr uchwał Rady Gminy (opis)
 • Rejestr umów cywilno-prawnych zawartych przez Gminę Mielnik i Urząd Gminy Mielnik (rejestr)
 • Rejestr wniosków i interpelacji (opis)
 • Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy (opis)
 • Rejestr wyborców
 • Rejestr zarządzeń Wójta (opis)
 • Rejestr zaświadczeń w sprawach podatkowych
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (rejestr)
 • Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

patrz: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.05.205.1692)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2007-01-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-01-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-01-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-01-29