Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2008 r.

Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2008 roku

numer: z dnia: dotyczy:
9/08 23.12.2008 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy za bezpieczne funkcjonowanie systemów i sieci teleinformatycznych służących do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych.
8/08 27.11.2008 w sprawie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
7/08 8.10.2008 w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2008r. dniem wolnym od pracy.
6/08 02.09.2008 w sprawie określenia stanowisk oraz wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Gminy Mielnik klauzulą "zastrzeżone", a także "szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "zasterzeżone"".
5/08 28.06.2008 w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Mielnik
4/08 14.04.2008 o zmianie Zarządzenia Nr 8/2005 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 października 2005 roku
3/08 14.04.2008 w sprawie ustalenia dni 2 i 23 maja 2008r. dniami wolnymi od pracy
2/08 14.02.2008 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
1/08 22.01.2008 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2008-01-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-02-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-15