Zarządzenia Kierownika Urzędu z 2008r.

Zarządzenie Kierownika
Urzędu nr :
z dnia :dotyczy :uwagi :
9/08 23 grudnia
2008r.
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy za bezpieczne funkcjonowanie systemów i sieci teleinformatycznych służących do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych.
8/08 27 listopada
2008r.
w sprawie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
7/08 8 października
2008r.
w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2008r. dniem wolnym od pracy.
6/08 02 września
2008r.
w sprawie określenia stanowisk oraz wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Gminy Mielnik klauzulą "zastrzeżone", a także "szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "zasterzeżone"".
5/08 28 czerwca
2008r.
w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Mielnik
4/08 14 kwietnia
2008r.
o zmianie Zarządzenia Nr 8/2005 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 października 2005 roku
3/08 14 kwietnia
2008r.
w sprawie ustalenia dni 2 i 23 maja 2008r. dniami wolnymi od pracy
2/08 14 lutego
2008r.
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
1/08 22 stycznia
2008r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2008-01-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-07-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-15