Zarządzenie Nr 13/14
Kierownika Urzędu

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia 20 czerwca br. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 150 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 -2  Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Mielnik ustalonego Zarządzeniem Nr 6/12 z dnia 19 czerwca 2012r. zmienionego Zarządzeniem Nr 17/12 z dnia 26 października 2012r. oraz Zarządzeniem Nr 22/12 z dnia 21 grudnia 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 20 czerwca br., dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mielnik.

§ 2. Dniem pracy Urzędu za dzień 20 czerwca br., będzie dzień 7 czerwca br. (sobota).

§ 3. Zobowiązuję Sekretarza Gminy do zapoznania z treścią zarządzenia pracowników Urzędu oraz zamieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu, tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy oraz sołectwach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 13/14 (PDF, 94,29 KB)

    Zarządzenie Nr 13/14 Kierownika Urzędu z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia dnia 20 czerwca br. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-06-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-06-02

Data modyfikacji: 2014-06-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-06-02