Ochrona środowiska

Programy Ochrony Środowiska:

  • Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 (treść)

Gminny Plan Gospodarki Odpadami (treść)


Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mielnik:


Programy budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011 - 2014 oraz 2015 - 2020:


Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (Zarządzenie nr 8/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie)


  • system.sios.pl/search - nowy System Informacji o Środowisku (funkcjonujący od 24 listopada 2010r.)
  • mielnik.sios.pl - System Informacji o Środowisku w Gminie Mielnik (funkcjonujący od 01 marca 2007r. do 23 listopada 2010r.)
  • Ochrona Środowiska - aktualności

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Infrastruktury i Rozwoju

Data wytworzenia: 2006-04-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-04-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-05-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-04-27