Strategia rozwoju Gminy Mielnik

Strategia rozwoju gminy Mielnik jest podstawowym dokumentem planistycznym określającym główne kierunki rozwoju gminy na lata 2001 - 2010. Strategia składa się z trzech zasadniczych części:
 1. Diagnoza stanu istniejącego gminy, inaczej raport o stanie gminy.
 2. Analiza uwarunkowań rozwoju społeczno - gospodarczego gminy
 3. Określenie misji, celów i kierunków rozwoju gminy.

Strategia przygotowana została przez władze samorządowe gminy Mielnik przy udziale mieszkańców i pomocy merytorycznej ekspertów Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu "Niemen" i Suwalskiej Rady Federacji NOT.

Kierunki rozwoju gminy Mielnik są spójne ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz priorytetami gospodarczymi i społecznymi Unii Europejskiej. Pozwoli to gminie czerpać korzyści z instrumentów wspierania polityki regionalnej naszego państwa jak też funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej.

Strategia jest dokumentem komplementarnym i spójnym ze Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik i zostanie wykorzystana przy opracowaniu założeń do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Strategia szczególnie w zakresie polityki rozwoju gospodarczego gminy jest podstawowym źródłem informacji dla mieszkańców gminy, odwiedzających ja gości oraz instytucji i firm prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie gminy.

Realizacja założeń strategii ma być elementem oceny sprawności i skuteczności działania lokalnego samorządu, dlatego ściśle umocowana jest w realnych możliwościach organizacyjnych i finansowych gminy.

Załączniki do treści

 • 20061129091257.pdf (PDF, 555,06 KB)

  Strategia rozwoju Gminy Mielnik

 • 20061129091346.pdf (PDF, 26,03 KB)

  Harmonogram czasowy realizacji zadań strategicznych Gminy Mielnik

 • 20061129091435.pdf (PDF, 14,05 KB)

  Tabela nr 16 - Poziom i struktura dochodów gminy Mielnik w latach 1997-2000 oraz prognoza dochodów do roku 2005

 • 20061129091507.pdf (PDF, 21,29 KB)

  Tabela nr 17 - Główne źródła wpływów podatkowych i majątkowych do budżetu gminy Mielnik w latach 1996-2000

 • 20061129091532.pdf (PDF, 12 KB)

  Tabela nr 18 - Wydatki na rozwój w gminie Mielnik w latach 1996-2000 oraz prognoza potencjału rozwojowego do roku 2005

 • 20061129091750.pdf (PDF, 10,68 KB)

  Tabela nr 19 - Poziom i struktura wydatków bieżących z budżetu gminy w latach 1996-2000 oraz prognoza wydatków bieżących do roku 2005

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-11-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-11-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-11-29