Budżet na rok 2014

Uchwała Nr XXVII/196/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2014 ... [treść]
Zarządzenie Nr 264/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2014r. ... [treść]


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY:

Zarządzenie Nr 6/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ... [treść]
Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ... [treść]
Uchwała Nr XXXIII/243/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ... [treść]
Zarządzenie Nr 364/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ... [treść]
Zarządzenie Nr 363/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ... [treść]
Uchwała Nr XXXII/237/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ... [treść]
Zarządzenie Nr 341/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ... [treść]
Uchwała Nr XXXI/233/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ... [treść]
Uchwała Nr XXX/227/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ... [treść]
Zarządzenie Nr 328/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ... [treść]
Zarządzenie Nr 317/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ... [treść]
Uchwała Nr XXIX/212/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ... [treść]


UCHWAŁY RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Mielnik:

Uchwała Nr II-00322-19/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 08.05.2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mielnik wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2014 rok ... [treść]
Uchwała Nr II-00321-44/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10.04.2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielnik sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ... [treść]
Uchwała Nr II-00320-60/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 1.09.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mielnik informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. ... [treść]
Uchwała Nr II-00312-33/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Gmine Mielnik. ... [treść]
Uchwała Nr II-00310-14/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Mielnik na 2014 r. oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu. ... [treść]


WYKONANIE BUDŻETU:

Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2014 rok ... [treść]
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za 2014 rok ... [treść]
Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2014r. ... [treść]
Zarządzenie Nr 27/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ... [treść]
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za III kwartały 2014 roku ... [treść]
Zarządzenie Nr 351/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014r. ... [treść]
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za II kwartały 2014 roku ... [treść]
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mielnik za I kwartał 2014 roku ... [treść]

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Artur Jaworski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-11-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-11-18

Data modyfikacji: 2015-06-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-11-18